Granty

Pokaż wszystkie granty | Pokaż tylko aktywne granty | Pokaż tylko archiwalne granty

NumerNazwaKierownikL. w.D. rozpoczęciaD. zakończenia
GO-001Rozwój systemu Mizar oraz Mizar Mathematical Librarydr Adam Naumowicz52015-07-142022-09-30
GO-002Przyspieszenie numerycznego obliczania całek w PURC z wykorzystaniem OpenMP w zagadnieniach brzegowych modelowanych równaniem Laplace'adr Andrzej Kużelewski12015-07-142022-12-31
GO-003Testowanie konfiguracji, wymagań sprzętowych i programowych oraz wydajności programów obliczeniowych do modelowania numerycznego własności nanomateriałówdr hab. Marian Uba32015-07-14
GO-004Eksploracja i wielowymiarowa analiza danych z badań klinicznych pacjentów chorych na nieoperacyjnego raka prostaty (mCRPC)dr Aneta Polewko-Klim42015-07-142017-07-14
GO-005Rozwój metod selekcji zmiennychdr hab. Witold Rudnicki122015-08-102022-08-10
GO-006Modelowanie własności fizyczno-mechanicznych materiałów funkcjonalnychprof. Teodor Breczko52015-09-142018-09-14
GO-007Rozwiązania typu Jost-a quasiliniowych równań różniczkowych II rzędudr Agnieszka Tereszkiewicz12015-10-052017-09-30
GO-008Kinetyka reakcji elementarnych istotnych w modelowaniu procesów spalaniadr hab. Artur Ratkiewicz32015-10-172021-10-17
GO-009Symulacja rozproszeń wielokrotnych promieniowania gamma w materii.prof. Eugeniusz Żukowski12015-10-222016-10-22
GO-011Obliczenia symboliczne i symulacje z użyciem Mathematicaprof. Krzysztof Szymański12015-10-282015-12-28
GO-012Funkcjonalizacja nanorurek węglowych polimerami poliuretanowymi: obliczenia z pierwszych zasadmgr Mariana Kozłowska12015-11-022017-11-02
GO-013Opis oddziaływań pomiędzy cząsteczkami bojowych środków chemicznych oraz ich solwatacji w środowisku wodnym za pomocą obliczeń z pierwszych zasaddr Paweł Rodziewicz12015-11-022017-11-02
GO-014Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w układach karboksylowych pochodnych heterocyklicznych pierścieni aromatycznychdr Sławomir Wojtulewski12015-11-132021-11-13
GO-015Badania stabilności kompleksów wybranych metali z grupy platynowców i chromuprof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz22015-12-072016-06-07
GO-016Struktura genetyczna populacji sarny europejskiej i poziom introgresji genów jądrowych sarny syberyjskiej na podstawie danych NGS (RAD sequencing)dr Maciej Matosiuk12015-12-152016-03-15
GO-017PyRy3Ddr hab. Witold Rudnicki52016-03-162017-03-16
GO-018Kurs CUDA 2016dr hab. Witold Rudnicki102016-04-092016-07-01
GO-019Opracowanie algorytmu równoległego obliczania sekwencyjnych łańcuchów Markowa w atomistycznych symulacjach materii.dr hab. Witold Rudnicki42016-05-012021-01-01
GO-020Rozwiązywanie i analiza struktur krystalicznych białek oraz archiwizacja synchrotronowych danych dyfrakcyjnych zmierzonych na kryształach makrocząsteczekdr Krzysztof Brzezinski12016-06-012018-06-01
GO-022Generalized Tricobsthal and Generalized Tribonacci Polynomialsdr Agnieszka Tereszkiewicz22016-12-202017-09-30
GO-023Atomistyczne i mikromagnetyczne modelowanie statyki i dynamiki namagnesowania w ultracienkich warstwach metalicznychdr Jan Kisielewski22016-12-282023-12-31
GO-024Grant testowymgr Andrzej Stasiewicz12017-02-172017-05-17
GO-025Badanie niestabilności ferromagnetycznej w dwuskładnikowym gazie Fermiegoprof. Mirosław Brewczyk32017-02-172021-05-17
GO-026Kurs CUDA 2017dr hab. Witold Rudnicki252017-03-102017-07-01
GO-027Reasoning in Notation3dr Dominik Tomaszuk12017-04-102017-10-10
GO-028Budowanie modeli predykcyjnych arytmii z wykorzystaniem uczenia maszynowegodr Wojciech Lesiński32017-12-052021-12-05
GO-031Eksploracja danych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowegodr Aneta Polewko-Klim42017-12-052019-12-05
GO-032Badanie własności dwuskładnikowych gazów Bosego.dr Krzysztof Gawryluk12017-12-182021-12-18
GO-033ChemSKOSdr Dominik Tomaszuk12017-12-192019-12-19
GO-034Kurs CUDA 2018dr hab. Witold Rudnicki322018-03-022018-09-02
GO-035Klasyfikacja danych strumieniowych generowanych w środowisku MOA przy pomocy niestadardowych odległościmgr Kamil Ząbkiewicz12018-05-072023-02-10
GO-036Kuźnia Kompetencji - ZETOdr Aneta Polewko-Klim82018-05-242018-09-30
GO-037Badania teoretyczne struktury elektronowej polimerów fulerenowo-kobaltowych.dr Jakub Goclon12018-11-072019-11-07
GO-038Analiza danych z Human Microbiome Projectmgr inż. Agata Młodzińska52018-11-282019-11-28
GO-039Zastosowanie metod uczenia maszynowego w kardiologii i kardiochirurgiidr Jeremi Mizerski52019-05-142020-05-14
GO-040Problem Waringa dla wykładnika 3prof. Romuald Andruszkiewicz12019-06-262019-09-30
GO-041Micromagnetic Simulators for the extensive study of distinct magnetic structuresmgr Anuj Dhiman12019-07-012021-07-01
GO-042Pomoc do przedmiotu "Programowanie równoległe i rozproszone"dr Krzysztof Szerszeń12019-09-232020-03-23
GO-043Komitety algorytmów filtrowania zmiennych w identyfikacji kluczowych markerów molekularnych istotnych w leczeniu chorób nowotworowychdr Aneta Polewko-Klim02019-10-082021-10-08
GO-044Praca magisterska: "Algorytmy numerycznego całkowania w technologii CUDA – analiza wydajności"dr Andrzej Kużelewski22019-10-102020-06-08
GO-045Obrazowanie tensora dyfuzji na podstawie danych z rezonansu magnetycznego.prof. Krzysztof Szymański22020-02-072022-06-07
GO-046MOR grupa Idr hab. Witold Rudnicki132020-02-172020-08-21
GO-047MOR grupa IIdr hab. Witold Rudnicki102020-02-172020-08-21
GO-048CUDA #3dr hab. Witold Rudnicki272020-03-052020-09-30
GO-049Transformacja grafów własności do grafów RDF przy użyciu PG2RMLdr Dominik Tomaszuk22020-06-052020-08-21
GO-0502020/21 Bioinformatyka - Grupa 1dr Aneta Polewko-Klim02020-10-092021-03-01
GO-0512020/21 Bioinformatyka - Grupa 2dr Aneta Polewko-Klim02020-10-092021-03-01
GO-0522020/21 Bioinformatyka - Grupa 3dr Aneta Polewko-Klim02020-10-092021-03-01
GO-0532020/21 Bioinformatyka - Grupa 4dr Aneta Polewko-Klim02020-10-092021-03-01
GO-054Organizacja CAMDA Challenge 2021dr hab. Witold Rudnicki52020-11-122023-11-12
GO-055Zastosowanie algorytmów przetwarzania języka naturalnego w analizie sekwencji białek z użyciem uczenia głębokiegodr Aneta Polewko-Klim32020-12-042021-12-04
GO-056Primary data analysis for next generation sequencing result, conversion and quality control of raw reads to .VCF filesdr Agnieszka Golińska22021-02-222022-02-22
GO-057Opracowanie systemu wspomagającego budowę baz wiedzy z tekstów naukowychdr hab. Witold Rudnicki52021-04-302022-10-01
GO-058Prace laboratoryjne i projekt z przedmiotu pt. "Usługi w chmurze obliczeniowej" (Filia UwB w Wilnie)mgr Kamil Ząbkiewicz12021-04-302021-07-30
GO-060Zapytania progowe w Wikidatadr Dominik Tomaszuk12021-06-042021-09-04
GO-061Testy biblioteki MDFS.dr hab. Witold Rudnicki42021-07-262023-07-26
GO-062Mikrobiom jelitowy małych ssakówdr Julita Sadowska12021-08-042023-08-04
GO-063Badanie właściwości bozonowo-fermionowych kropli kwantowychdr hab. Tomasz Karpiuk22021-11-172023-11-17
GO-064Analiza porównawcza transkryptomów hybrydyzujących gatunków, sarny europejskiej i sarny syberyjskiejdr Maciej Matosiuk12021-12-212023-03-21
GO-066Extended microbiome characterization by the exploitation of the microbial intra-community synergies — towards better understanding of the Exposomedr Krzysztof Mnich32022-05-172024-05-17
GO-067Projekt eSensdr hab. Witold Rudnicki22022-06-15
GO-068Graf wiedzy dla definicji matematycznych i dowodówmgr Łukasz Szeremeta32023-01-252025-01-25
GO-069Automatyczne sprawdzanie prac studentówmgr Łukasz Szeremeta12023-02-062025-02-06
GO-070Efektywne metody selekcji cech dla predykcji punktów końcowych pacjentów z rakiem pęcherza moczowegodr Aneta Polewko-Klim22023-03-312023-06-30
GO-071Modelowanie genowych sieci regulatorowych za pomocą biblioteki SCENIC PLUSdr Tomasz Włodarczyk12023-05-082023-08-08
GO-072Zastosowanie rozmytego lasu losowego do klasyfikacji wysoce-skorelowanych danych biologicznychdr Aneta Polewko-Klim22023-06-122023-09-12